Zwierzęta

Czipowanie

Czipowanie (elektroniczne znakowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu - nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia  to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. W czytniki wyposażone są: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Eko Patrole Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz większość lecznic Weterynaryjnych. Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota jest:

 • wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze są dostępne w zakładach leczniczych.
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia,
 • ponadto - w przypadku psów - wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL w terminie do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.


Sterylizacja/kastracja

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest dla zwierząt bezpieczniejszy niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.

Zalety zabiegu:

 • u zwierząt poddanych zabiegowi zmniejsza się niekontrolowana agresja,
 • nie dochodzi do ucieczek - zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się liczba zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych z ich udziałem,
 • nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy szczeniąt,
 • większe przywiązanie do właścicieli - swojego „stada”,
 • sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,
 • sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
 • kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym na śmiertelny nowotwór prostaty,
 • dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

 ABC zabiegów:

 • Podczas zabiegu suki i kotki nie powinny być w trakcie cieczki/rui.  
 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

 Koszt zabiegu obejmuje:

 • wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
 • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
 • wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

 Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest:

 • posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich),
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
 • ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
 • to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany),
 • ponadto - w przypadku psów - wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę. Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze). Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.


Koty wolnożyjące

Informacje dotyczące wydawania karmy:

 • rodzaje karmy: mokra – DonGato (0,415 kg), sucha – Arion Original Sterilized 33/12 (2 kg),
 • karma wydawana jest na podstawie imiennego talonu,
 • talony wydawane są przez pracowników Wydział Ochrony Środowiska bezpośrednio przed każdym cyklem,
 • karma wydawana jest na parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła, 
 • karmę z danego cyklu należy odebrać jednorazowo – nie ma możliwości odbioru „na raty”,
 • w przypadku nie zrealizowania talonu w danym cyklu – talon przepada,  
 • do Wydziału Ochrony Środowiska można zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące karmy (pok. 212, tel. 22 443-40-15, 443-40-16, 443-40-17, 443-40-18)

Harmonogram dostaw karmy: Obecnie wydawanie karmy zostało wstrzymane.


Gdzie zgłaszać informacje dot.zwierząt

Instytucje podejmujące działania z udziałem zwierząt na terenie m.st. Warszawy

Lp. Zwierzęta Jednostka realizująca Kontakt
1. wypadki z udziałem zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących

Miejskie Centrum Kontaktu

19115 /24h/

Straż Miejska

986 /24h/

Wydziały Ochrony Środowiska
dla Dzielnic
WOŚ w Urzędzie Dzielnicy Wesoła tel. (22) 443-40-15, 443-40-16, 443-40-17, 443-40-18 -  /8.00-16.00/
Wydział Spraw Zwierząt Biura
Ochrony Środowiska

(22) 44 32 579; (22) 44 32 599; (22) 44 32 583; (22) 44 32 545; (22) 44 32 519 -  /8.00-16.00/

2.  zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy  Straż Miejska 986 /24h/

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2

02-147 Warszawa

Telefony interwencyjne /24h/ (Biuro Przyjęć i Adopcji)

(22) 846 02 36, (22) 868 15 79, 604 778 747

Centrala (22) 868 06 34 - /8.00-16.00/

3. koty wolno żyjące  

Straż Miejska

 986 /24h/
Wydziały Ochrony Środowiska dla Dzielnic WOŚ w Urzędzie Dzielnicy Wesoła tel. (22) 443-40-15, 443-40-16, 443-40-17, 443-40-18 -  /8.00-16.00/
Wydział Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska (22) 44 32 579; (22) 44 32 599; (22) 44 32 583; (22) 44 32 545; (22) 44 32 519 -  /8.00-16.00/
4. zdarzenia ze zwierzętami na wysokościach, np. kot na drzewie, ptak zaplątany w drutach Straż Miejska 986 /24h/
Straż Pożarna 998 /24h/
Wydział Spraw Zwierząt Biura
Ochrony Środowiska
(22) 44 32 579; (22) 44 32 599; (22) 44 32 583; (22) 44 32 545; (22) 44 32 519 -  /8.00-16.00/
5. ptaki (ranne, uwięzione) Straż Miejska 986 /24h/
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków
Chronionych PTASI AZYL w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

Informacja na stronie ptasiazyl.zoo.waw.pl

(22) 670 22 07, e-mail: azyl@zoo.waw.pl
ptaki można przywozić przez całą dobę

6.

     

zwierzęta dziko żyjące, np. dzik, jeleń, łoś, lis, kuna:

żywe, ranne z terenu m.st. Warszawy, padłe na terenach leśnych, będących we władaniu Lasów Miejskich – Warszawa

Lasy Miejskie Warszawa

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa

Zarządzenie Nr 2088/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie m.st. Warszawy

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt /24h/

(22) 612 25 60 wew. 203; (22) 756 34 75

7. psy bezdomne, zachowujące się agresywnie, które stanowią zagrożenie dla otoczenia Straż Miejska 986 /24h/
Policja 997 /24h/

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2

02-147 Warszawa

Telefony interwencyjne /24h/ (Biuro Przyjęć i Adopcji)

(22) 846 02 36, (22) 868 15 79, 604 778 747

Centrala (22) 868 06 34 - /8.00-16.00/

8. owady błonkoskrzydłe, np. szerszenie,
osy, pszczoły
Straż Miejska 986 /24h/
Straż Pożarna w stanach
zagrożenia życia
998 /24h/
9. przypadki pogryzień człowieka
przez zwierzę
Powiatowy Lekarz Weterynarii

     

(22) 841 13 19 /8.00-16.00/

665 002 911 p. Monika Woźnica /8.00-16.00/

10. zwierzęta egzotyczne  Straż Miejska 986 /24h/
Centrum CITES w Miejskim
Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie
Informacja na stronie cites.zoo.waw.pl

Załączniki: