Informacja

Marian Mahor – Burmistrz

Marian Mahor – Burmistrz

Wykształcenie: tytuły magistra studiów teatralnych Uniwersytetu Sorbony w Paryżu oraz teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego - Zarządzanie w Administracji Publicznej oraz roczny kurs szkolenia zawodowego w zakresie „Tworzenia programów audiowizualnych - dokument, krótki metraż-sekcja scenariuszy” w Europejskim Centrum Kształcenia do Produkcji Filmowej w Paryżu. 

Reżyser, dramaturg i tłumacz sztuk teatralnych. W latach 1996-2000 był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Wesołej, a następnie w latach 2003 2006 pracował w Centrum Promocji Kultury Praga Południe w Warszawie. Od 2006 do 2018 roku był Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wesoła ds. Społecznych. Aktywność społeczna w Wesołej: przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Radzie Dzielnicy Stara Miłosna (1999-2002) i w Radzie Dzielnicy Wesoła (2002-2006), wiceprezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna (2001-2003 i 2003 2004), wiceprezes Klubu Sportowego WESOŁA (2003-2006) oraz członek założyciel i wiceprzewodniczący miejscowego koła Platformy Obywatelskiej (od 2001), a od 2017 jego przewodniczący.

 Prywatnie: ma dwójkę dzieci.

 Nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne:

 1. Wydział Kultury i Sportu
 2. Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych
 3. Wydział Organizacyjny
 4. Wydział Oświaty i Wychowania
 5. Zespół Kadr
 6. Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej
 7. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 8. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 9. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy
 10. Placówki oświaty i wychowania

Krzysztof Kacprzak – Zastępca Burmistrza ds. inwestycji

Krzysztof Kacprzak – Zastępca Burmistrza ds. inwestycji

W Wesołej mieszka od 1990 roku. Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Organizacja Zarządzania. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego - Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Finansista, specjalista w sprawach księgowości i doradztwa podatkowego, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Współzałożyciel Polskiego Konsorcjum Doradczego. W latach 1990 - 2006 prowadził prywatną kancelarię doradczą. Doradca w dziedzinie przedsiębiorczości, w kwestiach finansowo-księgowych oraz związanych z organizacją i zarządzaniem biznesem. W latach 1999 - 2010 członek i wieloletni skarbnik Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna. W latach 1999 - 2002 radny Rady Dzielnicy Stara Miłosna w mieście Wesoła. W latach 2004-2006 członek Rady Społecznej SPZLO w Wesołej. Od 2006 roku jest Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wesoła.

Bezpartyjny.

Prywatnie: żonaty, ma dwie dorosłe córki.

Nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne:

 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 2. Wydział Infrastruktury
 3. Wydział Ochrony Środowiska
 4. Zespół Informatyki

Aleksandra Paradowska – Zastępca Burmistrza ds. społecznych

Aleksandra Paradowska – Zastępca Burmistrza ds. społecznych

 

W Wesołej mieszka od 2011 roku. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania i Ekonomii, gdzie ukończyła studia magisterskie o specjalności ekonomia i finanse i podyplomowe studium prawno-menedżerskie, Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania, podyplomowego studium rachunkowości i finansów i podyplomowego studium controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Prawa i Administracji, podyplomowego studium samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego. Odbyła szkolenia w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, technik motywacyjnych, zarządzania zmianą, przywództwa i kierowanie zespołem, ponadto uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu: controllingu, planowania, budżetowania i kontroli wykonania budżetu, rachunku kosztów ABC, efektywności projektów inwestycyjnych, skutecznego zarządzania projektami, audytów wewnętrznych, zamówień publicznych, cen transferowych.

Zawodowo przez 15 lat związana była z branżą finansową, zaczynając jako analityk finansowy, a następnie jako menadżer w zespołach odpowiedzialnych za rachunkowość, finanse i controlling. Koordynowała prace w zakresie zawierania i realizacji umów i procedur realizacji zakupów oraz wyboru dostawców i wykonawców usług. Brała udział w licznych projektach związanych ze zmianami organizacyjnymi i wdrożeniami systemów klasy ERP i BI.

Prywatnie: mężatka, ma syna i córkę.

Nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne:

 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 2. Wydział Architektury i Budownictwa
 3. Wydział Budżetowo-Księgowy
 4. Wydział Obsługi Mieszkańców
 5. Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy