Wydział Obsługi Mieszkańców

Naczelnik Elżbieta Bareja 
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
e-mail: wesola.urzad@um.warszawa.pl
pokój: 007
telefon:

  • 22 443 40 00 - punkt informacyjny
  • 22 443 40 04 do 06- architektura, działalność gospodarcza, geodezja, gospodarka nieruchomościami, infrastruktura, kultura, ochrona środowiska, oświata, sport, sprawy lokalowe, zdrowie
  • 22 443 40 01 - fax

zakres działania:

  • wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów,
  • zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu, a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur,
  • przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie,
  • wykonywanie zadań w zakresie działalności gospodarczej i zezwoleń.

Więcej:

Status Spraw Interesanta: