Wyniki wyszukiwania w serwisie Wesoła

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców, tel. 22 443 40 03, 22 443 40 04, 22 443 40 05, 22 443 40 10 Co możesz załatwić: uzyskać informacje o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, uzyskać informację o zasadach i obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, złożyć wniosek dotyczący wpisu (zmiany, wykreślenia, zawieszenia, wznowienia) do Centralnej Ewidencji i...

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców, tel. 22 443 40 10 Co możesz załatwić: wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz udział w kontrolach tych obiektów.

 • Artykuł
 • Artykuł

  Radna z listy KW Platforma Obywatelska, Nowoczesna Koalicja Obywatelska 63 lata. Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: Mieszkanka Wesołej od 63 lat. Absolwentka warszawskiej AWF. Emerytowana nauczycielka. Bezpartyjna radna dwóch ostatnich kadencji z listy Platformy Obywatelskiej. „Człowiek roku 2012” za organizowanie życia teatralnego mieszkańcom dzielnicy. Autorka „Kącika seniora” w „Wiadomościach sąsiedzkich”. Samorządowiec z dużym doświadczeniem, lubiący i szanujący ludzi Informacja o...

 • Artykuł

  Radna z listy KW Platforma Obywatelska, Nowoczesna Koalicja Obywatelska 38 lata. Wykształcenie: wyższe, psycholog. Doświadczenie: psycholog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, instruktor zumby, organizator wielu inicjatyw charytatywnych i społecznych. Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów: po telefonicznym umówieniu 501-255-199 lub mailowo mskala@radni.um.warszawa.pl w Urzędzie Dzielnicy Wesoła w pok. 120.