Obwieszczenia

 • KWI
  23

  Obwieszczenie - decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 15.04.2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 48/1 obręb 8-07-08.

 • KWI
  07

  Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej (ul. Cieplarniana)

  Inwestycja: sieć wodociągowa na działkach ew. nr: 76/7, 303 w obrębie 8-07-11 przy ul. Cieplarnianej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach ew. nr 76/7, 303 z obrębu 8-07-11, położonych przy ul. Cieplarnianej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.