Numery kont bankowych

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Dzielnicy Wesoła 

  • Czynsz komunalny, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za zajęcie pasa drogowego 29 1030 1508 0000 0005 5003 3003
  • Opłaty komunikacyjne  prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karta pojazdu 86 1030 1508 0000 0005 5001 5099
  • Sumy depozytowe zabezpieczenie należytego wykonania umów, kaucje, wadia 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129
  • Udostępnienie danych osobowych oraz zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 61 1030 1508 0000 0005 5001 5064
  • Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów 55 1030 1508 0000 0005 5001 5269
  • Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 52 1030 1508 0000 0005 5001 5226
  • Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 32 1030 1508 0000 0005 5003 3143

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe podawane przy złożeniu deklaracji w Urzędzie. W przypadku braku indywidualnych kont prosimy o kontakt z Urzędem Dzielnicy Wesoła.

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie zadania z zakresu wymiaru i księgowości  podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej przejęło Centrum Obsługi Podatnika (COP) z siedzibą przy ul. Obozowej 57, w Warszawie (kod pocztowy 01-161). 

Obsługa klienta prowadzona jest:

  • we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika po uprzednim umówieniu wizyty na stronie, e-mailem Rezerwacje.COP@um.warszawa.pl lub za pośrednictwem numeru 19115 (sprawy ogólne, zapisy na wizytę w COP) 
  • Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
  • Opłata skarbowa -zaświadczenia, pełnomocnictwa, czynności urzędowe 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070