Komunikaty i ogłoszenia

 • WRZ
  26

  Ogłoszenie o dzierżawie (wykazy nr 43/2022, 44/2022, 45/2022, 46/2022, 47/2022)

  Wykazy nr 43/2022, 44/2022, 45/2022, 46/2022, 47/2022 dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony.

 • WRZ
  20

  Ogłoszenie o dzierżawie (wykazy nr 41/2022, 42/2022)

  Wykazy nr 41/2022, 42/2022 dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony.

 • WRZ
  13

  Ogłoszenie o nieruchomości gruntowej na sprzedaż (wykaz nr BM-WZ-14/2022)

  Wykaz nr BM-WZ-14/2022 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wesoła przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Więcej informacji pod adresami: Zarządzenie nr 1426/2022 z 02-09-2022 um.warszawa.pl/nieruchomosci

 • WRZ
  13

  Ogłoszenie o nieruchomości gruntowej na sprzedaż (wykaz nr BM-WZ-13/2022)

  Wykaz nr BM-WZ-13/2022 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wesoła przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Więcej informacji pod adresami: Zarządzenie nr 1425/2022 z 02-09-2022 um.warszawa.pl/nieruchomosci

 • WRZ
  13

  Ogłoszenie o pracę w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym dla Dzielnicy Wesoła

  Do 19 września br. trwa rekrutacja na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjno-gospodarczej w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym. Praca w wymiarze 1 etatu.

 • LUT
  01

  Informacja o wycince drzew w m.st. Warszawa

  Na wniosek z dnia 25.08.2021 r. Miasta Stołecznego Warszawy, została wydana decyzja Nr 79/2022/PE-ZD-II Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17.01.2022 r. zezwalająca na usunięcie dębu szypułkowego o obw. pni 159 i 193 cm znajdującego się na działce o nr ew. 5/28 z obrębu 8-01-01, położonej przy Placu Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Z treści uzasadnienia wymienionej decyzji wynika, że w toku postępowania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie została sporządzona ekspertyza w zakresie oceny stanu zdrowotnego i statyki drzewa, która wykazała, że ok. 90% powierzchni pnia na wysokości 70 cm jest objęta rozkładem. Ekspert zalecił usunięcie drzewa w trybie pilnym. W uzasadnieniu decyzji wskazano zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane stanem drzewa i jego lokalizacją, oraz konieczność ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Na drzewie zostanie umieszczona tablica informująca mieszkańców o planowanym usunięciu drzewa wraz z uzasadnieniem konieczności wycinki.

 • LIS
  22

  Inwentaryzacja lasów

  W lasach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, rozpoczęto w 2021 roku realizację inwentaryzacji, która potrwa 5-lat.

 • WRZ
  23

  Nowa uchwała dotycząca dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

  Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy. Przepisy wchodzą w życie 30 września 2021 r. Wnioski o dotację na prace planowane na 2022 r., należy składać w terminie 1-31 października br. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Dotacji i Kontroli w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20) tel.: 22 44 33 665; 22 44 33 649; 22 44 33 666; 22 44 33 663; 22 44 33 675.

 • SIE
  23

  Ogłoszenia na słupach informacyjnych

  Wykaz miejsc na terenie Wesołej, gdzie stoją słupy ogłoszeniowe. Słupy są w zarządzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Można wywieszać na nich informacje stosując się do opublikowanego regulaminu.

 • LIP
  30

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w sprawie przywrócenia działalności stacjonarnej Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

  Szanowni mieszkańcy, w związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z COVID-19, od 1 sierpnia 2021 r. zostanie przywrócona działalność stacjonarna Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Pomoc prawna będzie świadczona z obsługą bezpośrednią interesantów przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Przypominam, że z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2017 poz. 2030, ze zm.). W Wesołej Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajduje się w budynku Urzędu przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 (wejście z lewej strony budynku, piętro -1 , pokój nr -102 ) i działa pięć dni w tygodniu: Poniedziałek: 14.00 – 18.00 Wtorek, czwartek, piątek: 10.00 – 14.00 Środa: 11.00 – 15.00 Informacje i zapisy do ww. Punktu należy dokonywać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu pod numerem telefonu 19115 lub przez stronę internetową: https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl/ Wszystkich uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy, serdecznie zapraszam Marian Mahor Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 • LIP
  01

  Stawki za wodę

  Obowiązujące od 1 lipca 2021 r. taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Starej Miłośnie.

 • KWI
  23

  Obwieszczenie - decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 15.04.2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 48/1 obręb 8-07-08.

 • KWI
  07

  Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej (ul. Cieplarniana)

  Inwestycja: sieć wodociągowa na działkach ew. nr: 76/7, 303 w obrębie 8-07-11 przy ul. Cieplarnianej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach ew. nr 76/7, 303 z obrębu 8-07-11, położonych przy ul. Cieplarnianej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.

 • MAR
  11

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego

  Najem lokalu mieszkalnego z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego z partycypacją m.st. Warszawy Jedną z form pomocy mieszkaniowej proponowanej przez m.st. Warszawa są mieszkania w zasobie Towarzystw Budownictwa Społecznego, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jedynym udziałowcem jest m.st. Warszawa. Zasady pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 • Klauzule RODO

  Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych

 • Patronat Burmistrza

  Ubiegając się o patronat Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy należy złożyć wniosek nie później niż 30 dni przed wydarzeniem. Zasady przyznawania oraz wniosek określa "Regulamin przyznawania patronatów Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy".