Ewidencja działalności gospodarczej

Wydział Obsługi Mieszkańców, tel. 22 443 40 03, 22 443 40 04, 22 443 40 05, 22 443 40 10
 
Co możesz załatwić:

  • uzyskać informacje o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  • uzyskać informację o zasadach i obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożyć wniosek dotyczący wpisu (zmiany, wykreślenia, zawieszenia, wznowienia) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek będzie przesłany do CEIDG,
  • uzyskać zaświadczenie z danych archiwalnych ewidencji działalności gospodarczej.