Centrum Aktywności

Centrum Aktywności „Na Spokojnej” podlega Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Dyrektor Alicja Pasztor 
ul. 1 Praskiego Pułku 21 A, 05-075 Warszawa – Wesoła,
e-mail: sekretariat@ops.waw.pl
telefon: tel. 22 773 94 40, tel. 22 773 94 34