null

Zespół Zamówień Publicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kierownik Jerzy Błaszczyk
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.zp@um.warszawa.pl
pokój: 210
telefon: 22 443 40 69

zakres działania:

  • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy,
  • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
  • przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy,
  • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi w Urzędzie Dzielnicy zamówieniami publicznymi,
  • współpraca z gospodarstwami pomocniczymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w Dzielnicy w zakresie udzielania zamówień publicznych,
  • wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawa,
  • opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy,
  • sprawozdawczość i raportowanie z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy na rzecz Biura Zamówień Publicznych.