null

Załączniki do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2023 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załączniki do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2023 roku.

Załączniki: