null

Wymień kopciucha - wnioski od 1 września!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z uwagi na obostrzenia wynikające z uchwały antysmogowej (konieczność wymiany do końca 2022 r. źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5, czyli tzw. „kopciuchów”), środki z budżetu m.st. Warszawy przeznaczone na dotacje na ochronę powietrza w 2022 r. zostają skierowane głównie na likwidację „kopciuchów”.   

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji, które zostały określone w tzw. uchwale dotacyjnej (uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej), od 1 września 2022 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu OZE w 2023 r. Istnieje zatem możliwość otrzymania dotacji w przyszłym roku, pod warunkiem, że realizacja inwestycji nie zostanie rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

W przypadku ograniczonych środków finansowych, dotacje udzielane będą z uwzględnieniem daty wpływu wniosków do Urzędu m.st. Warszawy. Tym samym, wcześniejsze złożenie wniosku zwiększa szansę na uzyskanie dotacji.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie na rzecz poprawy jakości powietrza i rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki oraz za gotowość do współdziałania z m.st. Warszawą przy transformacji energetycznej naszego miasta.

Serdecznie zachęcamy do złożenia nowego wniosku w kolejnym naborze, który rozpocznie się już 1 września 2022 r.

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zatrudnia ekodoradcę, który pomaga wypełniać wnioski, służy pomocą mieszkańcom Dzielnicy oraz posiada stosowne upoważnienia. 

Zapraszamy do telefonicznego kontaktu z ekodoradcą pod numerem telefonu (22) 443 40 20.