null

Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Piotr Zieliński
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wssl@um.warszawa.pl
pokoje: 008 A, 008 B-E 
telefony:

 • 22 443 40 59 – opłaty i rozliczenia za lokale komunalne
 • 22 443 40 65 – obniżki czynszu, najem lokali komunalnych
 • 22 443 40 46 – dodatki mieszkaniowe i administrowane zasobem lokalowym
 • 22 443 40 66 – świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia   obywatelom Ukrainy
 • 22 443 40 63 –  refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych
 • 22 443 41 90 – świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie "Za życiem")
 • 22 443 40 57 – świadczenia opiekuńcze
 • 22 443 40 64 – fundusz alimentacyjny
 • 22 443-40-64 – postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

zakres działania:

 • utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 • monitoring wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania uzależnieniom
 • prowadzenie spraw jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy położonych na obszarze dzielnicy
 • realizacja  zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
 • realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • realizacja zadań z zakresu spraw społecznych

Podlegają mu:

 • Referat Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
 • Referat Polityki Lokalowej i Zarządu Zasobów Lokalowych
 • Jednoosobowe stanowisko pracy ds. profilaktyki i spraw społecznych