null

Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Piotr Zieliński
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wsz@um.warszawa.pl
pokój: 213
telefon:

 • 22 443 40 59 sprawy lokalowe
 • 22 443 40 63  świadczenia wychowawcze (500+)
 • 22 443 40 63 świadczenia "Dobry start" (300+)
 • 22 443 41 90 świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie "Za życiem")
 • 22 443 40 57  świadczenia opiekuńcze
 • 22 443 40 64 fundusz alimentacyjny
 • 22 443-40-64 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

zakres działania:

 • utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa i Skarb Państwa, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzi:
 • prawo własności do nieruchomości lokalowej,
 • ograniczone prawo do nieruchomości lokalowej.
 • prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw, o których mowa w pkt 2 lit. a i b,
 • monitoring wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 • utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej i innych placówek pomocy społecznej o charakterze lokalnym
 • realizacja  zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, Rodzina 500+ oraz „Dobry Start”
 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i spraw społecznych.

Podlegają mu:

 • Referat Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
 • Referat  Polityki Lokalowej i Zarządu Zasobów Lokalowych
 • Jednoosobowe  stanowisko pracy ds. profilaktyki i spraw społecznych