null

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Karolina Baranowska

adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wpks@um.warszawa.pl
pokój: 111
telefon:

 • 22 443 40 47 kultura
 • 22 443 40 27 promocja
 • 22 443 40 48  sport

zakres działania:

 • promocja dzielnicy,
 • działalność kulturalna,
 • nadzór nad instytucjacmi kultury działającymi w dzielnicy,
 • sport i rekreacja,
 • ewidencja miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze dzielnicy,
 • organizowanie spotkań z mieszkańcami,
 • prowadzenie konsultacji społecznych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) działającymi na obszarze dzielnicy,