null

Wydział Oświaty i Wychowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Renata Mroczkowska
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wow@um.warszawa.pl
pokój: 215
telefon:

 • 22 443 40 39

Zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, między innymi w pracownie internetowe i centralne biblioteki multimedialne,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół oraz prowadzeniem inwestycji,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań o charakterze lokalnym,
 • prowadzenie spraw kadrowych Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta m.st. Warszawy II-go stopnia oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, wnioskowanie o przyznanie nagrody Prezydenta m.st. Warszawy I-go stopnia, nagrody Kuratora Oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nauczycielom szkół,
 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli oraz szkół w programach międzynarodowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych,

Podlegają mu:

 • Referat Placówek Publicznych,
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Placówek Niepublicznych,

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa:

 • PLACÓWKI PUBLICZNE
 • Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka"
 • Przedszkole nr 260
 • Przedszkole nr 261 „Pod dębami”
 • Przedszkole nr 262
 • Przedszkole nr 434
 • Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
 • Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
 • Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza KościuszkiSzkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”
 • Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • CLXIII Liceum Ogólnokształcące
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 23