null

Wydział Organizacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Dorota Gajewska
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.sekretariat@um.warszawa.pl
pokój: 108
telefon: 22 443 40 25

 • 22 443 41 06  Sekretariat Zarządu Dzielnicy
 • 22 443 40 26  Rada Dzielnicy

zakres działania:  

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną spotkań, narad z udziałem Naczelników Wydziałów i Członków Zarządu Dzielnicy,
 • obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej Komisji,
 • inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości dzielnicy,
 • organizacja pracy Urzędu Dzielnicy,
 • obsługa kancelaryjna Zarządu Dzielnicy,
 • przekazywanie uchwał Zarządu Dzielnicy według właściwości,
 • prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy,
 • udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu,
 • kierowanie uchwał Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością,
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady Dzielnicy,
 • prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków,
 • udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom z terenu dzielnicy,
 • przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych we współpracy z biurami merytorycznymi,
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie dzielnicy w ramach określonych funduszy europejskich,
 • utrzymywanie kontaktów z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych,
 • utrzymywanie kontaktów z urzędami centralnymi (w szczególności z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz organami samorządowymi zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy Unii Europejskiej),