null

Wydział Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Grażyna Garwacka
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wos@um.warszawa.pl
pokój: 212
telefon:

 • 22 443 40 18 zgłoszenia w sprawie usunięcia drzew, place zabaw
 • 22 443 40 17 utrzymanie zieleni, decyzje w sprawie usunięcia drzew
 • 22 443 40 16 czystość, drogi, zwierzęta

zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów i obiektów zieleni na terenie Dzielnicy,
 • kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska,
 • kontrola zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem,
 • opiniowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania Wydziału,
 • kontrola właścicieli nieruchomości i egzekucja administracyjna w zakresie wykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku,
 • realizacja zadań z zakresu rolnictwa w tym:
  • w zakresie ochrony roślin uprawnych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej wśród rolników w zakresie wykorzystania środków z UE,
 • realizacja zadań w zakresie ochrony zwierząt,
 • ewidencjonowanie obiektów objętych ochroną wynikającą z przepisów o ochronie przyrody,
 • realizacja zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem bezdomności zwierząt na terenie Dzielnicy,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.