null

Wydział Obsługi Mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Elżbieta Bareja
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.urzad@um.warszawa.pl
pokój: 007
telefon:

  • 22 443 40 00 punkt informacyjny
  • 22 443 40 10 działalność gospodarcza
  • 22 443 40 04 do 06  architektura, geodezja, gospodarka nieruchomościami, infrastruktura, kultura, ochrona środowiska, oświata, sport, sprawy lokalowe, zdrowie
  • 22 443 40 01 fax

Zakres działania:

  • wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów,
  • zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu, a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur,
  • przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie,
  • wykonywanie zadań w zakresie działalności gospodarczej i zezwoleń.

Podlega mu:

  • Referat Obsługi Bezpośredniej i Zezwoleń,
  • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii.