null

Wydział Budżetowo-Księgowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Główny Księgowy Dzielnicy Agnieszka Kowalczyk
adres: ul.  1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wbk@um.warszawa.pl
pokój: 116
telefon: 22 443 41 45, 22 443 41 46, 22 443 41 60, 22 443 41 55

Zakres działania:

 • opracowywanie propozycji do projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
 • prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy,
 • prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo – księgowej Dzielnicy,
 • naliczanie, pobór oraz windykacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie wstępnej windykacji należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych z obszaru dzielnicy – wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy,
 • analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków,
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

Podlega mu:

 • Referat Gospodarki Odpadami i Podatku VAT,
 • Referat Finansowo-Księgowy,
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania Budżetowego.