null

Wydział Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Anna Dąbrowska
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wab@um.warszawa.pl
pokój: 206-207, 208, 209
telefon:

  • 22 443 41 14, 22 443 41 15 prawomocność decyzji, dziennik budowy, udostępnianie dokumentacji
  • 22 443 41 19, 22 443 41 20, 22 443 41 16 warunki zabudowy, cel publiczny, wypis i wyrys z miejscowych planów, zaświadczenia o zgodności z planem miejscowym, zaświadczenia o rewitalizacji, opinie
  • 22 443 41 17, 22 443 41 18 zgłoszenia, pozwolenia na budowę/rozbiórkę, przeniesienie pozwolenia, informacja publiczna

zakres działania:

  • w zakresie architektury i budownictwa wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień
  • w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień
  • w zakresie transportu kolejowego udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo dopuszczające usytuowanie budowli i budynków w sąsiedztwie linii kolejowej, nie mogących zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego,
  • w zakresie własności lokali wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
  • w zakresie dróg powiatowych i gminnych wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej