null

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Katarzyna Przybyszewska
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wag@um.warszawa.pl
pokój: 005
telefon: 22 443 41 30

Zakres działania:

  • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami, a także z administrowaniem lokalami, w których mieszczą się Urząd Dzielnicy i delegatury biur,
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział,
  • zapewnienie zaopatrzenia,
  • zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej,
  • zapewnienie obsługi transportowej,
  • zapewnienie obsługi technicznej,
  • wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów,
  • prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu Dzielnicy.

Podlega mu:

  • Referat Obsługi Urzędu Dzielnicy,
  • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Filii Archiwum Zakładowego Urzędu.