null

Wścieklizna w całej Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uwaga! Cała Warszawa objęta jest już "obszarem zagrożonym" wścieklizną.

Apeluje się o zachowanie ostrożności. Jeśli zobaczymy ranne zwierzę, należy powiadomić odpowiednie służby. 

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  1. trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu,
  2. szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepienia psów są natomiast obowiązkowe, 
  3. pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach. 

Zakazuje się organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów zwierząt wrażliwych na wścieklizę, za wyjątkiem targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów i koni na warunkach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii. 

Jak postępować w przypadku pogryzienia, pokąsania, podrapania przez dzikie zwierzę?

  1. dokładnie oczyścić zranione miejsce,
  2. niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub zadzwonić na pogotowie ratunkowe lub numer 112,
  3. ustal właściciela zwierzęcia w celu zgłoszenia go do obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny,
  4. jeżeli ustalenie włsciciela zwierzęcia domowego jest niemożliwe, poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

 

Na plakacie znajduje się ten sam tekst co w artykule.