null

Wschodnia Obwodnica Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Uchwała Nr 26/V/89 Miejskiej Rady Narodowej w Wesołej z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie: Wschodniej Krajowej Obwodnicy Warszawy
 2. Uchwała Nr 22/V/94 Rady Miasta Wesołej z dnia 29 września 1994 r. w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez Miasto Wesoła
 3. Uchwała Nr 291/XXXVII/2001 Rady Miasta Wesoła z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie: przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez miasto Wesoła
 4. Uchwała Nr 17/2004 Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie: opinii nt. koncepcji programowej przebudowy drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Zakręt - granica województwa lubelskiego - przedstawionej przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
 5. Uchwała Nr 37/2004 Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do opracowania nowego wariantu przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy poza granicami Dzielnicy Wesoła i uwzględnienia go w opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy
 6. Uchwała Nr XXIX/82/2004 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do opracowania nowego wariantu przebiegu WOW poza granicami Dzielnicy Wesoła i uwzględnienia go w opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy
 7. Uchwała Nr XXIX/82/2004 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie: przygotowania raportu o skutkach oddziaływania na środowisko Wschodniej Obwodnicy Warszawy według wariantu III a
 8. Uchwała Nr XLIX/136/2005 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez teren Dzielnicy Wesoła
 9. Uchwała Nr 1/2006 Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy skierowania do Wojewody Mazowieckiego wniosku o dopuszczenie Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Marki" do węzła „Lubelska"
 10. Uchwała Nr 3/2006 Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wytycznych i wniosków do ostatecznej wersji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy", w części dotyczącej Dzielnicy Wesoła
 11. Uchwała Nr LI/139/2006 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie: uwag i wniosków do aktualnej wersji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy Wesoła
 12. Uchwała Nr 1/2007 Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 13. Stanowisko Nr 2/2007 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) przez teren Dzielnicy Wesoła
 14. Stanowisko Nr 4/2007 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wydania przez Ministra Środowiska postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Marki" do węzła „Lubelska" według wariantu W3
 15. Stanowisko Nr 5/2013 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 16. Uchwała Nr 377/2013 Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 17. Stanowisko Nr 2/2015 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy
 18. Stanowisko Nr 6/2017 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2017 rok w sprawie budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 19. Stanowisko Nr 66/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia protestu dot. preferowanych wariantów Wschodniej Obwodnicy Warszawy oraz rezygnacji z przeprowadzenia rozpraw administracyjnych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
 20. Stanowisko Nr 2/2019 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17
 21. Uchwała Nr 27/2019 Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 

- pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z 12 kwietnia 2018 r.

 - pismo do Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 12 kwietnia 2018 r.

- załączniki

- Odcinek 1 ul. Okuniewska + węzeł Rembertów

odcinek 2 ul. W. Raczkiewicza 

- odcinek 2 ul. W. Raczkiewicza w skali 1:1000

Oświadczenie Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy z 6 marca 2018 r.

Relacja przedstawicieli Doraźnej Komisji ds. WOW  z dwóch spotkań: ze spotkania z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, wydającej decyzję środowiskową oraz ze spotkania  z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie – inwestora WOW

Uchwała nr 82/2017 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Uchwała nr 90/2017 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego doraźnej  Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy

 

 

 

Załączniki: