null

Warszawski system osłonowy - miasto wspiera w opłatach za mieszkanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przypominamy, że osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto oraz które na stałe mieszkają w Warszawie, mogą skorzystać ze wsparcia finansowego.

Wsparcie to ma formę zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub budynku.

O zasiłek celowy należy zwrócić się do dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej. Wysokość wsparcia jest ustalana indywidualnie, w zależności od aktualnej sytuacji życiowej osoby wnioskującej. Minimalna wysokość pomocy to 50% miesięcznych kosztów ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.