null

Sesja Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
monitor TV, godło Polski, flagi Polski, Unii Europejskiej, Warszawy, kwiaty na stole

XLI zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła - 7 lipca 2021 r.

XLI zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się 7 lipca 2021 r. o godzinie 14.15

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XLI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o przebiegu prac nad budową tunelu w Wesołej
 5. Informacja na temat prac nad przebiegiem WOW przez teren dzielnicy
 6. Informacja o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów w dzielnicy
 7. Informacja o pracach związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy granic strefy od której zależą czynniki obniżające lub podwyższające stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych – druk nr 160
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie międzysesyjnym
 11. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 12. Wolne wnioski i informacje
 13. Zakończenie sesji

Druki dokumentów dostępne na stronie BIP. Transmisja obrad na stronie Dzielnicy.