null

Sesja Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
monitor tv, godło Polski, flagi Polski, Unii Europejskiej, Warszawy
Autor: UD

XLVIII zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy odbędzie się 19 stycznia 2022 r. o godz. 14.15

XLVIII zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 

odbędzie się 19 stycznia 2022 r. o godz. 14.15

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XLVIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w dzielnicy. Spotkanie z Radą Społeczną SZPZLO
 5. Informacja o sytuacji epidemiologicznej na terenie Dzielnicy
 6. Informacja o toczących się sprawach sądowych z udziałem dzielnicy
 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2022 rok – druk nr 188
 8. Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej Nr 1/2021 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję zgodnie z pkt. 1 Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2020 rok
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 11. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 12. Wolne wnioski i informacje
 13. Zakończenie sesji

Druki dostępne na stronie BIP. Transmisja obrad na stronie Dzielnicy.