null

Sesja Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
sala obrad rady, godło Polski, flagi Polski, Warszawy i Unii Europejskiej

XLIII zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła odbędzie się 15 września 2021 r. o godzinie 14.15

XLIII zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła

odbędzie się 15 września 2021 r. o godzinie 14.15

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XLIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Stan realizacji planowanych inwestycji MPWiK na terenie dzielnicy
 5. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy i możliwościach jej usprawnienia
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 168
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 169
 8. Informacja Zarządu na temat przebiegu prac nad budżetem obywatelskim
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie międzysesyjnym
 11. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 12. Wolne wnioski i informacje
 13. Zakończenie sesji

Druki dokumentów są publikowane na stronie BIP.

Odnośnik do transmisji on-line dostępny będzie na stronie dzielnicy w zakładce transmisje on-line.