null

Zespół ds. Obsługi Prawnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mecenasi

  • Jan Burbo
  • Paweł Barański

adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.urzad@um.warszawa.pl
pokój: 214
telefon: 22 443 40 52, 22 443 40 53

zakres działania:

  • wydawanie opinii prawnych w sprawach należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutów Dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządów Dzielnic oraz pracownikom Wydziałów dla Dzielnicy na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta lub Skarbnika, z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego, a także w sprawach związanych z organizacją Urzędu Dzielnicy,
  • wykonywanie zastępstwa procesowego, w sprawach należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutów Dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, a także w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządów Dzielnic oraz pracownikom wydziałów dla Dzielnic na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, Zastępcę Prezydenta lub Skarbnika oraz w sprawach dotyczących nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy, z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego.