null

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy – Rzecznik Prasowy Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy – Rzecznik Prasowy Dzielnicy dla Dzielnicy Wesoła należy reprezentowanie Urzędu Dzielnicy w kontaktach ze środkami masowego przekazu, a w szczególności:

 1. tworzenie przekazu informacyjnego o działaniach Dzielnicy;
 2. prowadzenie spraw związanych z patronatami Burmistrza Dzielnicy;
 3. prowadzenie spraw związanych z komunikacją społeczną;
 4. prowadzenie kont Urzędu Dzielnicy w portalach społecznościowych;
 5. przygotowywanie, organizacja i obsługa konferencji prasowych z przedstawicielami mediów, jak również spotkań z mieszkańcami Dzielnicy, w sprawach dotyczących Dzielnicy;
 6. utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w celu kształtowania wizerunku Dzielnicy, w tym:
 1. przekazywanie mediom informacji dotyczących Dzielnicy,
 2. przygotowywanie materiałów informacyjnych o Dzielnicy,
 3. udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe, dotyczące zadań wykonywanych przez Dzielnicę,
 4. przygotowywanie codziennych serwisów prasowych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących Dzielnicy,
 5. prowadzenie dokumentacji prasowej i audiowizualnej dotyczącej Dzielnicy,
 6. z prasą, we współpracy z Rzecznikiem prasowym m.st. Warszawy.

Kontakt:

Katarzyna Wasiak

tel. 22 443 40 47, tel. kom. 723 249 178
e-mail: wesola.rp@um.warszawa.pl

Dziennikarzy prosimy o kierowanie pytań dotyczących działania zarządu dzielnicy i funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy pocztą elektroniczną na adres wesola.rp@um.warszawa.pl