null

Zniesienie ograniczeń obsługi klientów oraz informacja o obsłudze w USC

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie nr 10 z 13 maja 2022 r. informujące o zniesieniu ograniczeń obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) 

Od 16 maja 2022 r. zniesione zostają ograniczenia obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic), które były wprowadzone wcześniejszym ogłoszeniem nr 9 z 25 marca 2022 r., w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-COV-2.

Informacja Dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego

Od 16 maja br. bezpośrednia obsługa klientów będzie świadczona łącznie w 11 lokalizacjach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

W lokalizacjach (nie obowiązuje rejonizacja):

 • ul. Falęcka 10 (Mokotów)
 • ul. Grochowska 274 (Praga-Południe)
 • ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)
 • ul. gen. W. Andersa 5 (Śródmieście)
 • ul. L. Kondratowicza 20 (Targówek)
 • pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
 • al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)
 • ul. Włókiennicza 54 (Wawer)
 • ul. S. Żeromskiego 29 (Bielany)

można załatwić w szczególności sprawy dotyczące:

- wydania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),

- zgłoszenia urodzenia,

- uznania ojcostwa,

- zgłoszenia zgonu,

-złożenia dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem USC lub wyznaniowego.

W lokalizacjach:

 • ul. T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego) – przyjmowane są wnioski dot. wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 • ul. M. Flisa 6 (Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego) –można załatwić m.in. sprawy związane z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji, protokołów, oświadczeń i orzeczeń sądowych.

Sprawy dotyczące zmiany imion i nazwisk można załatwić wyłącznie w siedzibie przy ul. Andersa 5.