null

Nabór do Rady Seniorów Dzielnicy Wesoła

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wesoła.

W związku z koniecznością powołania nowych przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Wesoła w Radzie Seniorów, na podstawie § 7 Statutu Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/35/2015 z dnia 27 sierpnia  2015 r. Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z późn. zm. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ogłaszam nabór kandydatów na członków Rady Seniorów - przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Wesoła może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

Nabór kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy prowadzony będzie w terminie od 7 lutego do 7 marca 2024 roku.  

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

  1. krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu  w działaniach na rzecz seniorów;
  2. zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;
  3. zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady;
  4. listę poparcia kandydata co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na  terenie Dzielnicy zawierającą: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.

UWAGA:

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady Seniorów osoby popierającej kandydata na liście poparcia, powoduje nieważność głosu.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym (dostępnym w wersji elektronicznej poniżej lub papierowo w punkcie informacyjnym Urzędu Dzielnicy Wesoła), poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów - przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy” do punktu informacji Wydziału Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą na adres Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, w terminie do 7 marca 2024 r. do godz.15.00.

Burmistrz Dzielnicy Wesoła

Marian Mahor

Załączniki: