null

Młodzieżowa Rada

Drukuj otwiera się w nowej karcie
uniesione ręce, wybory do 7. kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła, logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła, logo Dzielnicy Wesoła
wybory do MRD | Autor: UD

Trwają wybory na radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła. Do 21 października mogą zgłaszać się kandydaci na radnych. 29 października odbędzie się głosowanie i uczniowie wybiorą swoich przedstawicieli.

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła

Rozpoczęły się wybory na VII kadencję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła. Kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy trwa 2 lata szkolne (licząc od dnia zwołania pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła i kończy się z 31 sierpnia w drugim roku kadencji).

Młodzież z Wesołej może zgłosić się jako kandydaci do Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 do 21 października 2021 r. Trzeba do Komisji Wyborczej złożyć formularz zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych. Brak zgody wyklucza ucznia z możliwości kandydowania w wyborach.

Komisji wyborcze działają w szkołach oraz w Urzędzie Dzielnicy Wesoła. W szkołach kandydują wyłącznie uczniowie danej szkoły. Młodzież zamieszkująca w dzielnicy Wesoła i ucząca sie w szkołach poza dzielnicą Wesoła zgłasza się do Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Dzielnicy Wesoła.

Młodzieżowych radnych wybiorą uczniowie w głosowaniu 29 października Aby otrzymać kartę do głosowania trzeba pokazać ważną legitymację szkolną. 

10 listopada 2021 r. zostaną ogłoszone wyniki wyborów. Mandat radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła otrzyma 23 osoby z największą liczbą głosów.

Załączniki: