null

Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska

Radna z listy KW Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej – Ruchy Miejskie

Rok urodzenia 1966. Wykształcenie: Wyższe (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, studia podyplomowe z Public Relations, tamże).

Doświadczenie: Działaczka społeczna: współzałożycielka Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna (1999 r.), obecnie Sąsiedzi dla Wesołej (od 201o członek Zarządu tego stowarzyszenia, w ostatnich kadencjach wiceprezes); wcześniej wieloletnia instruktorka harcerska (harcmistrzyni, Harcerka Rzeczypospolitej, była komendantka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek ZHR). Zawodowo zajmuje się redagowaniem czasopism naukowych i wydawnictw książkowych. W latach 1994-2016 sekretarz redakcji ogólnopolskiego kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”, od 2017 – sekretarz redakcji kwartalnika „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw”. Pracowała m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Banku Pekao SA i Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od kilkunastu lat współpracuje z Fundacją Centrum Europejskie Natolin, gdzie zajmuje się m.in.  historią zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Natolinie, redaguje wydawnictwa, organizuje konferencje naukowe.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym: po umówieniu emailem mjedrzejewska@radni.um.warszawa.pl, w siedzibie Stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej: ul. 1 Praskiego Pułku 38 Warszawa-Wesoła.