null

LX sesja Rady Dzielnicy Wesoła

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: UD

LX stacjonarna sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy odbędzie się 18 stycznia 2023 r. o godzinie 14.15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad LX sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
 4. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w dzielnicy. Spotkanie z Radą Społeczną SZPZLO.
 5. Informacja o sytuacji epidemiologicznej na terenie Dzielnicy.
 6. Informacja o toczących się sprawach sądowych z udziałem dzielnicy.
 7. Przedstawienie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2022 roku
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2023 rok - druk nr 234
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym.
 11. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

Druki dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Transmisja z obrad na stronie Urzędu Dzielnicy, w zakładce “Sesja Rady Dzielnicy. Transmisja on-line” (link otwiera się w nowym oknie).