null

Katarzyna Zakrzewska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Katarzyna Zakrzewska

Radna z listy KW Platforma Obywatelska, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Rok urodzenia 1964. Wykształcenie: wyższe, ukończony Wydział Weterynaryjny na SGGW-AR w Warszawie oraz Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania w Kulturze Fizycznej na AWF Warszawa.

Doświadczenie w pracy: Po studiach podjęłam pracę w Instytucie Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Następnie przez kilkanaście lat wykonywałam zawód lekarza weterynarii. Obecnie pracuję jako zastępca kierownika obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Działam w samorządzie od roku 1998. W kadencji 2010-2014 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła oraz byłam członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej. 

W kadencji 2014-2018 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła, członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Doraźnej Komisji ds. Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym: po telefonicznym umówieniu (tel. 22 443 40 26), w Urzędzie Dzielnicy Wesoła, pok. 120., e-mail: kzakrzewska@radni.um.warszwawa.pl