null

Janusz Zdzieborski

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Janusz Zdzieborski

Radny z listy KW Platforma Obywatelska, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Rok urodzenia 1955. Wykształcenie: wyższe; ukończone studia magisterskie na wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe studia z zarządzania oświatą, podyplomowe studia z zarządzania samorządem, podyplomowe studia z zarządzania pomocą społeczną.

Doświadczenie w pracy: W latach 1984 – 1995 związany z oświatą w Wesołej (nauczyciel, od 1987 roku dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, od 1991 roku dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty). W latach 1995 – 1998 zastępca Burmistrza Miasta Wesoła. Od 20 lat dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim i przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim. Społecznie mediator w sprawach karnych, młodzieżowych i rodzinnych. Od wielu lat przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Wesoła. Prezes Oddziału Dzielnicowego TPD w Dzielnicy Wesoła oraz członek stowarzyszenia „Sigma” w Mińsku Mazowieckim.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym: po telefonicznym umówieniu (tel. 601-375-201), w poniedziałki w Urzędzie Dzielnicy Wesoła, pok. 120. Kontakt mailowy: jzdzieborski@radni.um.warszawa.pl