null

Inwentaryzacja lasów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W lasach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, rozpoczęto w 2021 roku realizację inwentaryzacji, która potrwa 5-lat.

Informacja o wielkoobszarowej inwntaryzacji stanu lasów wszystkich form własnosci

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) w lasach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, rozpoczęto w bieżącym roku realizację w 5-letnim cyklu opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku 5 letniego cyklu i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych. 
W związku z powyższym prosi się właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa wstępu na tereny leśne i wykonanie niezbędnych prac.