null

II sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszam na II sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła VIII kadencji w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali 120 Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z I sesji MRDW.
  4. Złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych podczas I sesji MRDW oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze.
  5. Ustalenie obszarów oraz celów działań MRDW na 2023 rok.
  6. Powołanie Komisji działających przy MRDW podczas VIII kadencji.
  7. Powołanie składów Komisji oraz przewodniczących.
  8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  9. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła

 

                                                                                                 Antoni Maciaszczyk