null

Hubert Zieliński

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Hubert Zieliński

Radny z listy KW Tak Wesoła 2018, okręg wyborczy nr 3 (Stara Miłosna Zachód)

Rok urodzenia 1992, wykształcenie wyższe. Ukończył studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego. Doktorant w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz pracownik administracji rządowej.

Główne tematy zainteresowania:

 • ochrona środowiska
 • komunikacja miejska
 • aktywizacja mieszkańców
 • organizacje pozarządowe

Doświadczenie samorządowe:

 • radny kadencji 2018-2023
  • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – wiceprzewodniczący
  • Komisja Rewizyjna – członek
  • Komisja Infrastruktury – członek
 • radny kadencji 2014-2018
  • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – wiceprzewodniczący
  • Komisja Rewizyjna – członek
  • Doraźna Komisja ds. Wschodniej Obwodnicy Warszawy – członek
  • Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego – członek z ramienia Rady Dzielnicy

Działalność społeczna:

 • członek prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (w komisji od 2013 roku)
 • członek zespołu redakcyjnego Wiadomości Sąsiedzkich (pismo lokalne) od 2017 roku
 • przez wiele lat był instruktorem harcerskim (harcmistrz ZHR) w środowisku z Wesołej

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym:

 • w związku z pandemią Covid-19 po uprzednim umówieniu się istnieje możliwość telekonferencji za pośrednictwem dowolnej platformy do prowadzenia spotkań online
 • kontakt: 537-414-717 lub hzielinski@radni.um.warszawa.pl