null

Elżbieta Nowosielska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Elżbieta Nowosielska

Radna z listy KW Prawo i Sprawiedliwość

Rok urodzenia 1953. Wykształcenie: pedagogiczne - nauczyciel, ukończony Wydział Pedagogiki i Psychologii na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą publiczną i niepubliczną,  Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

Doświadczenie: 45 lat pracy w oświacie w tym 25 lat na stanowisku dyrektora przedszkoli: publicznego i dwóch niepublicznych. Od 1994 radna miasta Wesoła, 1998 –  2002 - radna powiatu mińskiego i powiatu warszawskiego, Od 2006 do nadal - radna Dzielnicy Wesoła – 6. kadencja pracy dla Wesołej. Od 2002 roku praca w Parafialnym Zespole Caritas

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym: w poniedziałki w Urzędzie Dzielnicy Wesoła, sala nr 120 w godz. 16.00- 17.00. Kontakt e-mali enowosielska@radni.um.warszawa.pl, Tel. 603-093-003