null

Czym się ogrzewasz? Zgłoś swoje źródło ciepła do CEEB!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Czym się ogrzewasz? Zgłoś swoje źródło ciepła do CEEB!

Nowy obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości. Od 1 lipca wszyscy właściciele i zarządcy budynków lub lokali mają obowiązek złożyć deklarację o używanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Co to jest CCEB? Czego dotyczy baza? 

CCEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obejmie całą Polskę i ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Jest to kolejny krok w walce z zanieczyszczeniem powietrza, które spowodowane jest głównie niską emisją z tzw. „kopciuchów”. Pozwoli to na stworzenie ogólnopolskiej bazy danych, na podstawie, których gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Za prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).

Kto ma obowiązek złożyć deklaracje i jak to zrobić?

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW. W budynkach wielorodzinnych odpowiada za to zarządzający obiektem, jednak właściciele domów jednorodzinnych będą musieli złożyć deklarację samodzielnie. Również, gdy w budynku wielorodzinnym właściciel mieszkania założył dodatkowo swoje źródło ciepła np. kominek musi złożyć deklarację samodzielnie. 

Deklarację można złożyć:

  • wypełniając formularz na stronie Główneg Urzędu Nadzoru Budowlanego w dziale złóż deklarację (należy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód)
  • osobiście we właściwym (zgodnie z lokalizacją budynku) Urzędzie Dzielnicy/ Miasta/ Gminy lub wysyłając listem. Wzór deklaracji można pobrać na stronie portalu 19115  lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Wesoła. 

Jakie dane należy podać w deklaracji?

W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Uwaga na terminy!

  • jeśli twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw uruchomione przed 1 lipca 2021 r. – deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy, 
  • jeśli źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. – deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni. Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GINB) znajdują się szczegółowe informacje, druki, instrukcje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Pytania na temat CEEB należy kierować do przedstawicieli GINB na adres: info-ceeb@gunb.gov.pl