null

Ostatnie dwa dni na zagłosowanie w budżecie obywatelskim!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już tylko dziś i jutro możecie oddać głos na projekty, które zostaną zrealizowane w Wesołej lub ogólnomiejskie, w ramach bieżącej edycji budżetu obywatelskiego. Gorąco Was do tego zachęcamy!

W dniach 15-30 czerwca trwa najbardziej emocjonujący etap budżetu obywatelskiego – głosowanie na projekty!

Zagłosować można:

 1. internetowo na stronie internetowej bo.um.warszawa.pl
 2. papierowo, drukując i przynosząc kartę z wymienionej strony do urzędu dzielnicy lub wypełniając kartę na miejscu. Co ważne, kartę do głosowania można przynieść wyłącznie osobiście, ponieważ na miejscu będzie weryfikowana tożsamość głosującego. Zbiorowe przynoszenie kart do głosowania lub wysyłanie ich pocztą spowoduje, że głosy będą nieważne.

Zagłosować może każdy mieszkaniec Warszawy, nie musi być on zameldowany ani pełnoletni. Osoby przed 13 r.ż. również mogą głosować, ale kartę do głosowania musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.

Można wybrać maksymalnie 15 projektów dzielnicowych (tylko w jednej, wybranej przez siebie dzielnicy) i 10 projektów ogólnomiejskich. Łącznie każdy mieszkaniec może zagłosować na maksymalnie 25 projektów.

Mieszkańcy Warszawy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłosili 1943 projekty z czego 38 w Dzielnicy Wesoła. Pracownicy urzędu ocenili czy złożone projekty są zgodne z zasadami budżetu obywatelskiego i możliwe do zrealizowania. W Wesołej pozytywnie ocenę przeszło 29 projektów, 8 zostało ocenionych negatywnie, a 1 projekt został wycofany przez autora.  

Poniżej wymieniamy projekty złożone w Wesołej, dopuszczone do głosowania, wraz z krótkimi opisami. Wszystkie projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie znajdują się na stronie bo.um.warszawa.pl.

 • Bezpieczna Dzielnica 3 – Samoobrona, Ratownictwo i Szkoła Bezpiecznego Upadania (nr ESOG 254). Kurs z zajęć samoobrony oparty na technikach judo z elementami bezpiecznego upadania i ratownictwa.
   
 • Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej (nr ESOG 276). Zakup karmy suchej i mokrej dla kotów wolno żyjących.
   
 • Zakup 500 e-audiobooków do Biblioteki w Wesołej (nr ESOG 277). Zakup 500 e-audiobooków do Biblioteki w Wesołej.
   
 • E-booki w Bibliotece Publicznej. Wypożycz książkę nie wychodząc z domu! (nr ESOG 459). Zakup około 1000 e-booków do Biblioteki Publicznej w Wesołej.
   
 • Biblioteka Publiczna w Wesołej – zakup książek dla czterech placówek (nr ESOG 466). Zakup około 2 300 książek do czterech placówek Biblioteki Publicznej.
   
 • Rolki i nartorolki na Rolkostradzie (nr ESOG 548). Zajęcia sportowe z nauki jazdy na rolkach i nartorolkach na świeżym powietrzu na Rolkostradzie.
   
 • Szkoła Leśna – zajęcia terenowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych: survival, gry i zabawy (nr ESOG 549). Zajęcia na terenie leśnym. Gry i zabawy leśne, survival, edukacja przyrodnicza.
   
 • Zajęcia z orientacji sportowej dla dzieci i dorosłych (nr ESOG 550). Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z orientacji. Bieganie/chodzenie z mapą i kompasem.
   
 • Spacery socjalizacyjne z psami – Psi projekt (nr ESOG 552). Spacery z profesjonalnym trenerem psów.
   
 • Przyrządy do ćwiczeń równowagi (nr ESOG 553). Umieszczenie przyrządów do ćwiczenia równowagi przy tężni Fabryczna.
   
 • WF na Wesoło dla dorosłych i młodzieży (nr ESOG 689). Zajęcia sportowe z instruktorem: siatkówka, techniki biegu oraz technika jazdy na rowerze po lesie.
   
 • System monitoringu parkingu przy stacji PKP Wola Grzybowska (nr ESOG 726). Montaż 1 kamery w pobliżu parkingu przy stacji PKP Wola Grzybowska.
   
 • Zakup łyżew i chodzików do nauki jazdy na lodowisku w Wesołej (nr ESOG 734). Zakup łyżew o wyższych standardach i chodzików do nauki jazdy dla dzieci.
   
 • Biblioteki plenerowe (nr ESOG 738). Montaż regałów/budek w 3 lokalizacjach na terenie dzielnicy, w których będzie można zostawić książkę lub wymienić na inną.
   
 • Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci i dorosłych z instruktorem (nr ESOG 740). Bezpłatna nauka jazdy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów łyżwiarstwa, z podziałem na grupy – dla dzieci i dorosłych.
   
 • „Wesołowskie Impresje” – koncerty, lekcje oraz muzyczna pocztówka z Wesołej (nr ESOG 748). Cykl koncertowy prezentujący skontrastowane gatunki muzyczne, składy instrumentalne i brzmienie.
   
 • Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385 (nr ESOG 777). Montaż stojaków rowerowych pod krytą wiatą rowerową.
   
 • Punkt Wymiany Książki (nr ESOG 817). Montaż 1 regału/budki, w których będzie można zostawić książkę lub wymienić na inną.
   
 • Doprowadzenie ul. Jana Pawła II do pięknej alei miejskiej – wizytówki Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (nr ESOG 818). Poprawne ustawienie ławek oraz uzupełnienie zieleni na  ul. Jana Pawła II.
   
 • Oczytana Wesoła – Książkomat w dzielnicy (nr ESOG 1042). Montaż urządzenia samoobsługowego pozwalającego na odbiór uprzednio zamówionych w bibliotece książek.
 • Kulturalnie przez świat (nr ESOG 1079). Zorganizowanie serii zajęć o kulturach i krajach z różnych rejonów świata.
   
 • „Gramy w zielone” – zielona terapia w rodzinnych ogrodach ziołowo-warzywno-kwiatowych (nr ESOG 1498). Założenie 3 ogródków ziołowo-warzywno-kwiatowych przy 2 szkołach i filii ośrodka kultury.
   
 • MOCna kultura (nr ESOG 1501). Integracja lokalnej społeczności poprzez kulturę – teatr, muzykę i taniec. Realizacja warsztatów i koncertów.
   
 • Pomocna złota rączka (nr ESOG 1704). Usługi wsparcia „złotej rączki” dla osób z dysfunkcjami i osób starszych (w wieku 65-70 lat).
   
 • Warsztaty umiejętności praktycznych i pomocnych (nr ESOG 1741). Warsztaty użytecznych i przydatnych umiejętności praktycznych np. szycie na maszynie, posługiwanie się wiertarką.
   
 • Więcej niż TV i Internet – czasopisma dla młodszych i starszych (nr ESOG 1750). Prenumerata czasopism w wersji papierowej i/lub online, dostępnych w dzielnicowej bibliotece dla wszystkich.
   
 • Joga dla każdego (nr ESOG 1763). Otwarte integracyjne zajęcia z jogi.
   
 • Zielona zasłona antysmogowa wysokich krzewów wokół siłowni plenerowej przy ulicy Granicznej (nr ESOG 1778). Nasadzenie krzewów dla osłony siłowni plenerowej od smogu i hałasu wzdłuż ul. Granicznej i od strony ul. Borkowskiej.

Pamiętaj – możesz zagłosować tylko raz, w przeciwnym razie żaden głos nie będzie się liczył. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 13 lipca, a wygrane projekty będą realizowane w 2023 roku.

Plakat promujący budżet obywatelski: niebieskie tło, młoda kobieta i starszy mężczyzna przy makiecie miasta, planują co w nim dodać. Napisy: Budżet obywatelski - zgłaszam, głosuję, korzystam. Wybierz pomysły, które zmienią Warszawę. Zagłosuj na projekty od 15 do 30 czerwca. Adres strony: bo.um.warszawa.pl. Na górze plakatu logo Zakochaj się w Warszawie.