null

Apel Wojewody Mazowieckiego do hodowców drobiu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki apeluje do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby.

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

 

Warszawa, 28 grudnia 2022 r.

Panie i Panowie

Starostowie Powiatów

Prezydenci miast na prawach powiatu,

wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwa mazowieckiego.

W związku z tym za Państwa pośrednictwem apeluję do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw. To od Państwa zależy, czy zagrożenie zostanie ograniczone. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze. Dotychczas ogniska wysoce zjadliwej grypy u drobiu (HPAI) pojawiły się w powiecie gostynińskim i łosickim. W związku z tym, zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami, wyznaczam obszary, w których obowiązują ograniczenia, obejmujące powiaty, w których wystąpiło zakażenie, jak i znajdujących się w promieniu ok. 10 km od ogniska (w tym przypadku powiat siedlecki i płocki). Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji (źródłem zakażeń były najprawdopodobniej dzikie ptaki) konieczna jest szczególna ostrożność na terenie całego województwa.

Przypominam, że konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
  • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

Hodowcy nie powinni:

  • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;
  • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

Informuję również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest zagrożeniem do ludzi. Niemniej jednak, ze względu na możliwość mutacji wirusa, hodowcom drobiu zaleca się szczepienie przeciwko grypie ludzi, które jest powszechnie dostępne.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Z poważaniem
Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki

W załącznikach poniżej znajduje się oryginalne pismo (dokument dostępny cyfrowo) oraz ulotka z infografikami pokazującymi w sposób graficzny zasady bioasekuracji (dokument niedostępny cyfrowo).

Tekst alternatywny do ulotki „zasady bioasekuracji” Napisy: opracowano przez: krajowa rada drobiarstwa izba gospodarcza, we współpracy z główny inspektorat weterynarii, PIWet. Rysunki symbolizujące poszczególne zasady bioasekuracji i przy nich odpowiednie numery zasad: 1. Rysunek lecących ptaków 2. Tabliczka zakaz wstępu 3. Dwa zamknięte kurniki 4. Myśliwy ze strzelbą i człowiek z kurą w klatce 5. Człowiek ubierający się w kombinezon 6. Ciężarówka 7. Zamknięte pomieszczenie ze ściółką (sianem) 8. Człowiek w kombinezonie odkażający ściółkę 9. Oddzielne kurniki i oddzielne narzędzia 10. Kartka z listą czynności (rejestr) 11. Jeden mały zamknięty kurnik 12. Martwe kury i wykrzyknik Poniżej napisy: Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl Grypa ptaków – czy przestrzegasz zasad bioasekuracji? Powtórzone rysunki z numerami z górnej grafiki zbiorczej i przy każdym z nich opis zasady, która się z nim wiąże: 1. Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami! 2. Nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione! 3. Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym 4. Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym). 5. Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków. 6. Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami. 7. Zadbaj o zabezpieczenie ściółki. 8. Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika. 9. Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia. 10. Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja, deratyzacja. 11. Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa – trzymaj je w zamknięciu. 12. Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność). Nie zwlekaj – zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!
 

 

 

Załączniki: